Esittely

Camilla Lindholm

Camilla Lindholm

Työskentelen pohjoismaisten kielten professorina Helsingin  yliopistossa. Väitöskirjani käsitteli lääkärin ja potilaan vuorovaikutusta, ja väitöksen jälkeen olen keskittynyt muistisairaiden ja muiden erityisryhmien vuorovaikutuksen tarkasteluun. Viime vuosina olen kiinnostunut erityisesti selkovuorovaikutuksesta ja selkokielestä.

Tutkimuksessani keskityn monitieteiseen otteeseen sekä teoreettisen tiedon soveltamiseen. Tavoitteeni on soveltaa keskustelunanalyysia monipuolisesti, yhteistyössä eri aloilla toimivien ammattilaisten kanssa. Erityinen kiinnostukseni kohdistuu vuorovaikutuksen erilaisiin haasteisiin. Tällaisella keskustelunanalyyttisella tutkimuksella on emansipatorinen funktio: se tuottaa tietoa, jonka avulla voimme parantaa marginaalisten ja haavoittuvien ihmisryhmien elämää.

Julkaisut

Melisa

Melisa Stevanovic

Työskentelen sosiaalipsykologian apulaisprofessorina Tampereen yliopiston Yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa. Tätä ennen Helsingin yliopiston Sosiaalitieteiden laitoksella ja Intersubjektiivisuus vuorovaikutuksessa -huippuyksikössä. Olen väitellyt Helsingin yliopistossa sosiologian oppiaineesta vuonna 2013. Väitöstutkimukseni käsitteli niitä hienovaraisia keinoja, joilla eri alojen asiantuntijoina toimivat työntekijät yhteisissä työpalavereissaan epäsuorasti neuvottelevat valta- ja auktoriteettiasemistaan. Tutkimuksessani kuvasin sitä, kuinka vallitsevat valtarakenteet yhtäältä rakentuvat vuorovaikutuksessa hetki hetkeltä ja toisaalta toimivat vuorovaikutuksen resursseina – joillekin enemmän kuin toisille. Väitöksen jälkeisinä vuosina olen toiminut tutkijana Intersubjektiivisuus vuorovaikutuksessa -huippuyksikössä. Olen tutkinut muun muassa yhteistä päätöksentekoa mielenterveyskuntoutuksen kontekstissa. Hankkeesta voi lukea lisää täältä.

Tällä hetkellä vedän Suomen akatemian rahoittamaa tutkimushanketta, jossa käsitellään ongelmallisia vuorovaikutustilanteita ja niihin liittyvistä kokemuksista kertomista. Hankkeesta voi lukea lisää täältä. Koen, että keskustelunanalyysi antaa kaikenlaiseen vuorovaikutusta koskevaan tutkimukseen runsaasti työkaluja, mutta samalla etsin jatkuvasti myös keinoja, joilla keskustelunanalyyttista ymmärrystä vuorovaikutuksen rakenteista voisi yhdistää hedelmällisellä tavalla myös muihin vuorovaikutustutkimuksen perinteisiin. Tässä asiassa yhteistyö eri alojen tutkijoiden kanssa on avainasemassa.

Julkaisut